Kvote


 

KVOTA RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U 2018. GODINI 

 
Na temelju članka 74. Zakona o strancima ("Narodne novine", br. 130/2011 i 74/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. („Narodne novine“ br. 118/2016).
 
Na temelju članka 74. Zakona o strancima (Narodne novine, 130/11, 74/13 i 69/17) i članka 31. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine,150/11, 119/14, 93/16) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine (NN 122/2017,odluka, 8.12.2017.), donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za kalendarsku godinu 2018. iznosi 31.000.
 
Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Repub­lici Hrvatskoj iznosi 21.210 dozvola, i to kako slijedi: 
 

1. GRADITELJSTVO 10.770 dozvola
2. BRODOGRADNJA 1.408 dozvola
3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 4.660 dozvola
4. KULTURA 22 dozvole
5. PROMET 765 dozvola
6. ZDRAVSTVO 70 dozvola
7. SOCIJALNA SKRB 5 dozvola
8. PREHRAMBENA INDUSTRIJA 770 dozvola
9. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 580 dozvola
10.POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 260 dozvola
11.METALNA INDUSTRIJA 1.600 dozvola
12.INFORMATIKA 300 dozvola.