EURES za tražitelje zaposlenja

 


Načelo Europske unije o slobodnom kretanju radnika podrazumijeva mogućnost zapošljavanja bez obveze ishođenja radne dozvole u bilo kojoj zemlji Europske unije, kao i Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu te Švicarskoj. Postoji mogućnost da se primjena ovog načela privremeno odgodi do maksimalno sedam godina. Po završetku inicijalnog dvogodišnjeg razdoblja (1.7.2013.-30.6.2015.), ovu mogućnost zadržale su (do nove odluke 30.6.2018.) sljedeće države članice:
Nakon godinu dana rada u jednoj od navedenih zemalja uz tzv. EU-radnu dozvolu hrvatski državljanin može dobiti trajnu dozvolu rada u toj državi članici, neovisno o važećim ograničenjima za hrvatske građane.
 
U ostalim državama članicama Europske unije hrvatski građani imaju slobodan pristup tržištu rada, bez potrebe ishođenja radne dozvole.

Među članicama Europskog gospodarskog prostora, otvorena su tržišta rada Norveške i Islanda, dok je Lihtenštajn zadržao režim radnih dozvola na razdoblje do 30.6.2018.
  
Dana 16.12.2016. švicarska Vlada okončala je postupak ratifikacije Protokola III kojim se Sporazum o slobodi kretanja osoba između Europske unije i Švicarske Konfederacije od 1.1.2017. godine proširuje na hrvatske državljane. Švicarska će koristiti prijelazne odredbe, odnosno ograničenja u pogledu slobode kretanja radnika. Detaljnije informacije dostupne su na stranicama Ureda za migracije i u sljedećim dokumentima: njemački jezik, engleski jezik
 
Na EURES portalu  uz pomoć alata za pretraživanje, kao i mreže od preko 900 EURES savjetnika koji su Vam spremni pomoći, mogu se pronaći relevantne informacije o mobilnosti radnika, informacije o trenutno otvorenim radnim mjestima u 32 europske zemlje, registrirati besplatni korisnički račun te kreirati vlastiti životopis koji će biti vidljiv svim EURES registriranim poslodavcima i EURES savjetnicima koji poslodavcima pomažu pronaći prave kandidate. Nadalje, dio portala posvećen uvjetima rada i života može vas dobro upoznati sa trenutnim stanjem u regiji potencijalnog zapošljavanja. Informacije o životu i radu dostupne su na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, te ponekad na jeziku predmetne države.  Putem EURES portala dostupne su i informacije o mogućnostima obrazovanja na području koja pokriva EURES mreža.

► Kontaktne točke Direktive 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika
 

VIDEO: Kako koristiti EURES portal za tražitelje posla

 

The place for sharing European youth opportunities
Jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU - upoznajte se s Vašim pravima i mogućnostima!
Podnošenje prijava inspektoratu rada
Hrvatska u EU – vaše mogućnosti