Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (''Narodne novine'', br. 86/08) uređeno je ostvarivanje prava radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, uvjeti i postupak kojima se ta prava ostvaruju te izvori sredstava. Zakonom je propisana nadležnost Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Radnik je prema Zakonu svaka osoba koja je zaposlena kod poslodavca na temelju ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu kao i osoba koja je bila zaposlena kod poslodavca u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ako je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja.

Zakonom su utvrđena prava koja radnik ostvaruje slučaju stečaja poslodavca:
  • neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja,
  • neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja,
  • naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je prestao radni odnos, odnosno u kojoj je otvoren stečaj,
  • otpremninu pod uvjetima utvrđenim zakonom
  • pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
Postupak radi ostvarivanja prava pokreće se na zahtjev radnika, izravno Agenciji ili područnom/regionalnom uredu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, prema mjestu sjedišta poslodavca, odnosno njegove registrirane poslovne jedinice. Početak tijeka roka za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana kada je potraživanje na ispitnom ročištu u stečajnom postupku priznao stečajni upravitelj, a nije ih osporio niti jedan stečajni vjerovnik. Ako se stečajni postupak neće provoditi, postupak za ostvarenje prava pokreće se u roku od 30 dana od dana od dana kada je objavljena odluka nadležnog suda da se stečaj neće provoditi.

U »Narodnim novinama«, broj 104/12 objavljen je kao sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca Obrazac RPS-01.

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na neisplaćena potraživanja u slučaju stečaja poslodavca - Obrazac RPS-01

Osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca