Učenici srednjih škola i studenti


Mnogi mladi po završetku srednje škole suočeni su s velikom dilemom - studirati ili se zaposliti? Koji fakultet odabrati? No tek završeni srednjoškolci nisu jedini koje muči ta dilema. Mnogi upišu studij i nakon nekoliko mjeseci shvate kako izabrani studijski program nije najbolji odabir za njih. Srećom, u pravilu nikada nije prekasno za drugi ili bolji izbor.

Profesionalno usmjeravanje u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje namijenjeno je, uz učenike završnih razreda osnovne škole, i učenicima završnih razreda srednjih škola. Identifikacija učenika kojima je potrebno usmjeravanje provodi se u suradnji sa stručnim suradnicima škola i razrednikom učenika. Stručnom timu za profesionalno usmjeravanje upućuju se i učenici koji pokazuju neuspjeh tijekom školovanja. Različite oblike informiranja (individualno i grupno informiranje, samo-informiranje putem brošura, računalnog programa „Moj izbor“, itd.) i po potrebi savjetovanja mogu koristiti i drugi učenici tijekom svog obrazovanja.

Profesionalno informiranje namijenjeno je svima koji žele saznati dodatne informacije o školovanju, zapošljavanju i drugim relevantnim područjima važnim za odabir zanimanja. Profesionalno savjetovanje namijenjeno je  onima koji imaju interes i potrebu za  procjenom vlastitih profesionalnih interesa, mogućnosti i vještina u svrhu donošenja odluke o svom daljnjem profesionalnom razvoju.

Prvi korak u odabiru studija je pravodobno informiranje o obrazovnim mogućnostima, mogućnostima zapošljavanja i drugim relevantnim područjima važnim za odabir zanimanja. Prilikom promišljanja o odabiru studija važno je uzeti u obzir nekoliko kriterija:
  • obrazovne mogućnosti – koji sve studijski programi postoje, blizina i dostupnost pojedinih studija, mogućnost studiranja ili studentske razmjene u inozemstvu i sl.
  • mogućnost upisa - broj studenata koji se prima i interes koji se očekuje za upis na pojedini fakultet, očekivani uspjeh na državnoj maturi, mogućnost studiranja u pojedinim gradovima i regijama, koliko dugo u prosjeku studenti studiraju na pojedinim studijima i sl.
  • interes - razmisliti koje predmete volite ili ne volite, koji predmeti Vam slabije ili bolje “ leže” od drugih i jesu li upravo ti predmeti bitni na prijemnom ispitu željenog studija i sl.
  • mogućnost zapošljavanja nakon fakulteta – analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim kvalifikacijama, radni uvjeti u pojedinim djelatnostima i sl.
Termin za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje možete dogovoriti preko stručnog suradnika škole (pedagoga, psihologa i dr.), elektronskom poštom (hzz@hzz.hr), telefonski ili dolaskom u Vama najbliži područni/regionalni ured Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.