Informacije o stipendijama


Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Dodjeljuju se na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

Programi stipendiranja mogu se odnositi na studijske programe koji uključuju postizanje određenog akademskog stupnja (preddiplomski studij (nekada dodiplomski), diplomski studij (nekada poslijediplomski), poslijediplomski studij (nekada doktorski), postdoktorski studij), kraće studijske boravke, programe profesionalnog usavršavanja (seminare, konferencije, radionice, stažiranje i sl.), znanstveno istraživanje, učenje stranih jezika itd.

Stipendije mogu biti potpune ili djelomične. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smještaja, hrane, osobnih troškova te dodatnih studijskih materijala, dok djelomične stipendije pokrivaju jedan ili više navedenih troškova, ali ne sve. Dodjeljuje ih čitav niz institucija i organizacija iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. Među njima su najčešće:
  • visoka učilišta
  • tijela državne ili lokalne vlasti (vlade, ministarstva, županije/pokrajine, gradovi)
  • međunarodne organizacije
  • zaklade
  • nevladine organizacije
  • privatne tvrtke
Značaj stipendija u širem društvenom kontekstu je višestruk. Između ostalog, stipendije otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima i onima kojima bez dodatnih financijskih sredstava obrazovanje ne bi bilo dostupno.

Nadalje, potiču uspostavljanje suradnje između visokih učilišta i predstavnika vladinog, nevladinog i privatnog sektora, odnosno omogućuju bolju povezanost visokih učilišta sa širom društvenom zajednicom u smislu ponude obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama zajednice. Također, utječu na povećanje mobilnosti studenata, istraživača i nastavnoga kadra unutar europskog prostora visokog obrazovanja i šire te doprinose nacionalnoj i međunarodnoj suradnji visokih učilišta sa drugim institucijama u visokom obrazovanju.

Informacije o procesu prijave, pregled programa stipendiranja i drugih oblika financijske potpore za studij u Hrvatskoj ili inozemstvu možete pronaći ovdje.