IAEVG (a/a)


IAEVG - Međunarodno udruženje za školsko i profesionalno savjetovanje

Međunarodno udruženje za školsko i profesionalno savjetovanje (engl. International Association for Educational and Vocational Guidance - skr. IAEVG), čiji je Hrvatska član, omogućava razmjenu iskustava stručnjaka u svijetu putem informativnih tiskovina i stručnih kongresa.

Misija IAEVG-a je:
Više informacija o IAEVG-u možete pronaći ovdje.