Anketa poslodavaca 2011.

Hrvatski zavod za zapošljavanje početkom godine proveo je redovito godišnje istraživanje - Anketu poslodavaca, kojim su prikupljene informacije od poslodavaca o zaposlenosti i zapošljavanju u prethodnoj godini, eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju te o planovima i potrebama u pogledu zapošljavanja novih radnika, potencijalnih viškova i potreba za dodatnom izobrazbom postojećih radnika u tekućoj godini.

Anketa je provedena u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, s ciljem poboljšanja učinkovitosti tržišta rada u Republici Hrvatskoj, porasta zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Provedba Ankete poslodavaca uključena je u Program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske unutar provedbene aktivnosti „Priprema plana aktivnosti za praćenje i predviđanje budućih potreba tržišta rada za znanjima i vještinama“. Rezultati Ankete poslodavaca imaju široku primjenu u sustavu HZZ-a, a dostupni su i širokom krugu institucija, agencija, obrazovnih ustanova i svih drugih dionika na tržištu rada, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini. Ti rezultati služe kao podloga za potpunije sagledavanje kretanja na tržištu rada, ali i cjelovite problematike tržišta rada te za pripremu projekata i programa u reformi obrazovanja, upisne politike i same politike zapošljavanja. Anketa je provedena u cijeloj Republici Hrvatskoj, putem upitnika koji je poštom ili osobno od strane zaposlenika HZZ-a dostavljen poslodavcima, a upitnik je bio dostupan i na web stranici HZZ-a (www.hzz.hr) pa se mogao ispuniti online.

Provedba ankete trajala je šest tjedana, tijekom siječnja i veljače 2011. godine. U Anketi poslodavaca 2011. sudjelovala su 11.963 poslodavca, što čini 81,3 % od uzorkovanoga broja (14.711 poslodavaca). Kod anketiranih je poslodavaca bilo zaposleno 648.935 radnika, što čini udio od 80,9 % u odnosu na uzorak te 44,0 % u odnosu na ukupan broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Cjelovite rezultate istraživanja možete vidjeti ovdje.