Anketa poslodavaca 2009.

Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je redovito godišnje istraživanje - Anketu poslodavaca, kojim su prikupljene informacije od poslodavaca o zaposlenosti i zapošljavanju u prethodnoj godini, eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju, te o planovima i potrebama u pogledu zapošljavanja novih radnika, potencijalnih viškova i potreba za dodatnom izobrazbom postojećih radnika u tekućoj godini.

Potporu HZZ-u u provedbi istraživanja i ove godine dale su partnerske institucije: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca.
Anketa je provedena u cijeloj Republici Hrvatskoj, putem upitnika koji je poštom ili osobno od strane zaposlenika HZZ-a dostavljen poslodavcima, a upitnik je bio dostupan i na web stranici HZZ-a (www. hzz.hr)  pa se mogao ispuniti online.

Provedba ankete je trajala šest tjedana, tijekom siječnja i veljače 2008. godine.

U Anketi poslodavaca 2009. sudjelovalo je 13.666 poslodavaca, što čini 87,4 % od uzorkovanoga broja (15.642 poslodavca). Kod anketiranih je poslodavaca bilo zaposleno 722.328 radnika, što čini udio od 86,2 % u odnosu na uzorak, te 45,0 % u odnosu na ukupni broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj.
Cjelovite rezultate možete vidjeti ovdje.