Anketa poslodavaca 2008.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) već je tri godine za redom proveo anketu poslodavaca. To je istraživanje kojim se prikupljaju informacije od poslodavaca o prethodnom i očekivanom kretanju zaposlenosti i zapošljavanja, o eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju te potrebama u pogledu zanimanja, znanja i vještina radnika. Svrha istraživanja je uspješnije djelovanje tržišta rada kroz usklađivanje ponude i potražnje radne snage.

Istraživanje se provodilo putem upitnika koji se poštom ili osobno od strane djelatnika HZZ-a dostavljao poslodavcima, a također je bio dostupan i na web stranici HZZ-a pa se mogao ispuniti i online.

Anketa poslodavaca za 2008. godinu provedena je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, tj. partnerskim institucijama koje su dale potporu HZZ-u u provedbi ankete, te je poslodavcima uz upitnik dostavljeno zajedničko popratno pismo s ciljem pojašnjenja važnosti provedbe ove ankete te animiranja poslodavaca za njihovo sudjelovanje.

U Anketi poslodavaca 2008. sudjelovalo je 11.339 poslodavaca, tj. 76,6 % od uzorkovanog broja, a cjelovite rezultate možete vidjeti ovdje.