Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe i učenike u 2013. godini za Područni ured Karlovac

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga liječničkih usluga za Područni ured Karlovac
GRUPA I - Troškovnik i Ponudbeni list Područni ured Karlovac