Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe i učenike u 2013. godini za Područni ured Pula

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga nezaposlenih osoba i učenika u 2013 godini za Područni ured Pula
Grupa I - Troškovnik i Ponudbeni list PU Pula
Grupa II- Troškovnik i Ponudbeni list ispostava Pazin
Grupa III- Troškovnik i Ponudbeni list ispostava Labin
Grupa IV- Troškovnik i Ponudbeni list ispostava Umag
Grupa V- Troškovnik i Ponudbeni list ispostava Poreč
Grupa VI- Troškovnik i Ponudbeni list ispostava Rovinj