Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe i učenike u 2013. godini za Područni ured Krapina

 Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe i učenike u 2013. godini za Područni ured Krapina
GRUPA I - Troškovnik i Ponudbeni list Krapina i Ispostave Pregrada i Klanjec
GRUPA II- Troškovnik i Ponudbeni list Ispostava Donja Stubica
GRUPA III - Troškovnik i Ponudbeni list Ispostava Zabok
GRUPA IV- Troškovnik i Ponudbeni list Ispostava Zlatar