Speak the same

Naziv projekta: Speak the same for success
Naziv programa: IPA II - Prekogranična suradnja Mađarska - Hrvatska
Status projekta: Završen
Nositelj: Zavod za zapošljavanje u Zali
Partner(i): HZZ Područni ured Čakovec, HZZ Područni ured Varaždin, HGK Međimurske županije, Komora u Mađarskoj ZMKIK
Vrijednost: 87.602,60 €              
Trajanje: 12 mjesecI
Ciljana skupina: Službenici HZZ-a, Komore, poduzetnici, stručnjaci u zapošljavanju, nezaposleni.

Cilj projekta:
Izrada trojezičnog rječnika (HU-EN-HR) za lakše razumijevanje djelatnika pograničnih zavoda, te poduzetnika sa  objašnjenjima stručnih termina - olakšavanje suradnje između sektora zapošljavanja i poduzetničkog sektora.
 
Ključni rezultati projekta:
1. Izrađen trojezični  rječnik  (HU-EN-HR)
Dostupnost:   
www.zalamk.hu
www.nyugatrmk.hu/szotar
 
2. E-learning modul za učenje engleskog jezika (jezični test u elektroničkom obliku izrađen na temelju vokabulara stručnog rječnika).
Dostupnost:
www.hzz.hr
www.iscemposel.hr
 
3. Stručni materijali za trening na engleskom jeziku (zapošljavanje i poduzetništvo)
Dostupnost:
www.zalamk.hu
www.iscemposel.hr