Suradnja bez granica - Mađarsko-hrvatska stručna akademija za zapošljavanje

Naziv projekta: Suradnja bez granica - hrvatsko-mađarska stručna akademija za zapošljavanje
Naziv programa: IPA II - Prekogranična suradnja Mađarska - Hrvatska
Status projekta: Završen
Nositelj: Regionalni zavod za zapošljavanje Južnog zadunavlja iz Pečuha
Partner(i): Regionalni zavod za zapošljavanje Sjevernog Zadunavlja iz Szombathely-a, HZZ Područni ured Osijek, HZZ Područni ured Križevci, HZZ Područni ured Čakovec, HZZ Područni ured Vinkovci
Vrijednost: 189.272,22 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Stručnjaci s područja tržišta rada, poslodavci, socijalni partneri
 
Cilj projekta:
Ispitati moguća područja suradnje u prekograničnom području te priprema za slobodan protok radne snage kad Hrvatska uđe u EU

Ključni rezultati projekta
1. Provedeno 9 radionica Stručne akademije na različite teme o tržištu rada u prekograničnom području
2. Održana 3. Mađarsko-hrvatska konferencija o politici zapošljavanja u trajanju od dva dana za 80 sudionika
3. Izrađena web stranica
4. Izrađene 3 studije: 1. Javni zavodi za zapošljavanje i tržište rada, 2. Važnost ljudskih potencijala – Usklađivanje ponude i potražnje tržišta rada, 3. Obilježja tržišta rada u prekograničnom području
5. Izrađen dvojezični priručnik s primjerima dobre prakse projekata zapošljavanja