Učenje i rad

   

Naziv projekta: Učenje i rad
Naziv programa: IPA II – Prekogranična suradnja Mađarska - Hrvatska
Status projekta: Završen  
Nositelj: Regionalni zavod za zapošljavanje Južnog zadunavlja iz Pečuha
Partner(i): HZZ Područni ured Osijek, HZZ Područni ured Vukovar, HZZ Područni ured Bjelovar, Vijeće županije Baranja iz Pečuha
Vrijednost: 200.000,00 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Stručnjaci s područja tržišta rada, poslodavci, mlade osobe koje ulaze na tržište rada
 
Cilj projekta:
Smanjiti jaz između ponude i potražnje na tržištu rada koji je nastao zbog pogrešnog odabira karijere, nedovoljne informiranosti o tržištu rada i nefleksibilnosti sustava strukovnog obrazovanja

 Ključni rezultati projekta
1. Održane dvije konferencije gdje je javnosti predstavljen projekt i njegovi rezultati
2. Održano 5 radionica o profesionalnom usmjeravanju
3. Održano 8 „Dana karijera“ i tiskan promotivni materijali
4. Trening za mlade u nepovoljnom položaju u kampu u Balatonfenvas-u
5. Razmjena 40 učenika

Učenje i rad -Brošura
Izaberi karijeru -Brošura