Jačanje konkurentnosti prekograničnog tržišta rada – Mobile Region

Gdje rijeke spajaju
                             
Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti prekograničnog tržišta rada: Mobile Region
Naziv programa: IPA II - Prekogranična suradnja Mađarska - Hrvatska
Status projekta: Završen
Nositelj: Međimurska županija
Partner(i): HZZ Područni ured Čakovec, HZZ Područni ured Varaždin,  PORA - Koprivnica, Zavod za zapošljavanje iz Zale - Mađarska 
Vrijednost: 211.714,00 €
Trajanje: 16 mjeseci
Ciljana skupina:  Zavodi za zapošljavanje, komore, regionalna vijeća za tržište rada (indirektni korisnici - poslodavci i nezaposleni)
 

Cilj projekta:
Jačanje socio-ekonomske suradnje u pograničnoj regiji Mađarske i Hrvatske kroz stimuliranje pogranične mobilnosti tržišta rada

 Ključni rezultati projekta:
1.  provedena  analiza pograničnog tržišta rada, izdane brošure
2 . radionice za zaposlene u Zavodima za zapošljavanje s ciljem upoznavanja s radnom praksom i zakonima u obje pogranične države, s naglaskom na mobilnosti radne snage i mogućnosti zapošljavanja, te mogućih prepreka u realizaciji istog
3. Prekogranična konferencija o zapošljavanju s ciljem razmjene znanja i iskustva na području razvoja tržišta rada, zapošljavanja i općenito razvoja ljudskih potencijala u prekograničnom području.
4. Održane radionice za nezaposlene, zaposlene, te roditelje i učenike s ciljem predstavljanja prekograničnog tržišta rada
5. Radionice za poslodavce s ciljem prezentiranja mogućnosti korištenja sredstava EU za poduzetnike iz Hrvatske, kao i prezentacija mogućnosti za obavljanje djelatnosti na EU tržištu, a na primjeru Republike Mađarske
6. Sudjelovanje na Sajmovima poslova u Mađarskoj i Hrvatskoj
7. Web portal http://mobileregion.info/  sa svrhom olakšavanja procesa zapošljavanja kako poslodavcima tako i nezaposlenima. (upute za korištenje portala)
8. Vrijednost projekta prepoznata je i od strane Europske komisije te je Mobile Region projekt uvršten kao pozitivan primjer prekogranične suradnje u brošuru Europska teritorijalna suradnja, u konkurenciji svih europskih prekograničnih suradnji.

PREGLED PROJEKTA
 

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Upravljačkog tijela programa.