Lokalna partnerstva za zapošljavanje – CARDS 2002

Vrijednost ovog projekta iznosila je 893.604 eura, a njegova je provedba trajala od listopada 2004. godine do 16. lipnja 2006. godine. Svrha projekta bila je povećati usklađenost strukovnog obrazovanja s trenutnim i prognoziranim potrebama tržišta rada, te značajno smanjenje nezaposlenosti.

Ciljevi projekta bili su:
Projekt je proveden u četiri županije: Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. U okviru projekta izrađene su analize lokalnih tržišta rada na temelju provedenih empirijskih istraživanja te su donesene strategije razvoja ljudskih potencijala i zapošljavanja za pojedine županije uključene u projekt. 
Osim toga, organizirane su radionice i osposobljavanja lokalnih partnera i osoblja HZZ-a o principima, mehanizmima, pravilima i postupcima Europskog socijalnog fonda, a izrađena je i internet stranica u okviru stranice HZZ-a gdje se mogu naći sve važne informacije o projektu i njegovoj provedbi, kao i relevantni dokumenti i priručnici nastali u okviru projekta. 
Projekt je priveden uspješnom završetku formaliziranjem lokalnih partnerstava za zapošljavanje u vidu Regionalnih vijeća za tržište rada. Na Upravnom vijeću HZZ-a usvojen je model ovih Vijeća kao savjetodavnih tijela koja će pratiti razvoj regionalnih tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja na nivou županije.