Predstojnici Regionalnih i Područnih ureda


Predstojnici Regionalnih ureda i predstojnici Područnih ureda su osobe koji organiziraju, vode, usklađuju i nadziru rad ureda za koji su odgovorni. U radu svih regionalnih i područnih ureda sudjeluju i savjetodavna vijeća.  

PREDSTOJNICI REGIONALNIH UREDA

Anto Barukčić, dipl. pravnik, v.d. predstojnika, Regionalni ured Osijek
Željko Marković, dipl. ekonomist, v.d. predstojnika, Regionalni ured Rijeka
Jela Gogić, dipl. ekonomist, v.d. predstojnice, Regionalni ured Split
Branka Šaško, dipl. pravnik, v.d. predstojnice, Regionalni ured Varaždin 
Marija Halić, dipl. pedagog, v.d. predstojnice, Regionalni ured Zagreb


PREDSTOJNICI PODRUČNIH UREDA 

Ruža Hrga, dipl. soc. radnik, v.d. predstojnice, Područni ured Bjelovar
Marina Kodba, dipl. sociolog, v.d. predstojnice, Područni ured Čakovec
dr.sc. Dasen Jasprica, dipl. ekonomist, v.d. predstojnika, Područni ured Dubrovnik
Milka Rukavina, prof., v.d. predstojnice, Područni ured Gospić
Ivana Mehle, dipl. učitelj, v.d. predstojnice, Područni ured Karlovac
Goran Vukmanić, dipl. ekonomist, v.d. predstojnika, Područni ured Krapina
Vesna Kuterovac, prof., v.d. predstojnice, Područni ured Križevci
Sonja Repić, dipl. pravnik, v.d. predstojnice, Područni ured Kutina
Jasminka Antunović, mag. odnosa s javnošću, v.d. predstojnice, Područni ured Požega
Tanja Lorencin Matić, prof., v.d. predstojnice, Područni ured Pula
Gordana Šegović, prof., v.d. predstojnice, Područni ured Sisak
Željko Balikić, dipl. politolog, v.d. predstojnika, Područni ured Slavonski Brod
Luka Petrina, dipl. pravnik, v.d. predstojnika, Područni ured Šibenik
Dubravka Konečni, dipl. pravnik, v.d. predstojnice, Područni ured Vinkovci
Lahorka Wiess, dipl. ekonomist, v.d. predstojnice, Područni ured Virovitica
Jasna Kolar, univ. spec. oec., v.d. predstojnice, Područni ured Vukovar
Sandra Vukić, prof., v.d. predstojnice, Područni ured Zadar