Profesionalno informiranje


Na nezaposlenost utječe veliki broj faktora,  a na mnoge od njih nezaposlena osoba ne može utjecati. Ipak, postoje određeni koraci koje možete poduzeti kako biste se lakše nosili s gubitkom posla.

Prvi korak čini informiranje, odnosno traženje odgovarajućih informacija koje olakšavaju donošenje odluke o daljnjem profesionalnom razvoju u skladu s Vašim željama, potrebama i mogućnostima te zahtjevima tržišta rada. Profesionalno informiranje koje provode savjetnici Zavoda obuhvaća sljedeće teme:
Usluge koje također možete koristiti u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obuhvaćaju:
Savjetnici za profesionalno informiranje i obrazovanje vrlo često uz informacije korisnicima pružaju preporuke za daljnje postupanje ili predlažu daljnje korake koje je potrebno poduzeti kako bi se očuvala ili unaprijedila zapošljivost te donijela ispravna odluka o daljnjem karijernom razvoju.

Kako biste se što detaljnije informirali možete koristiti i postojeće web i on-line alate dostupne na stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri.