Profesionalno savjetovanje

Profesionalno savjetovanje provodi se kao podrška u definiranju i izradi individualnog plana traženja posla te u okviru profesionalnog usmjeravanja kao skupa različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života, kako bi mogli donijeti odluke o daljnjem obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju te upravljanju vlastitom profesionalnom karijerom.

Podrazumijeva proces koji polazi od situacije pojedinca (sposobnosti, interesa, motivacije, radnih vrijednosti i dr.) te mu pomaže definirati daljnje profesionalne odluke i aktivnosti. Pritom se također razmatraju zahtjevi tržišta rada, mogućnosti obrazovanja ili zapošljavanja, kao i kompetencije potrebne na tržištu rada.

Profesionalno savjetovanje se provodi kada postoje poteškoće u psihosocijalnom prilagođavanju na gubitak posla i promjene koje nastaju uslijed nemogućnosti pronalaska novog zaposlenja. Savjetovanje čine aktivnosti čiji je cilj mijenjanje stavova, doživljavanja ili ponašanja, što posljedično omogućuje bolje prilagođavanje i suočavanje pojedinca s gubitkom posla te usmjeravanje na aktivno traženje zaposlenja.

Svrha profesionalnog savjetovanja je i edukativna – kako biste uspješno savladali složene prijelaze unutar obrazovanja s kojima se suočavate tijekom cijelog života te kako biste mogli odabrati najprikladniji način stjecanja kompetencija, važno je razvijati vještine upravljanja karijerom. Pri tome je važan razvoj svijesti o sebi i promjenjivom svijetu rada, kao i sposobnosti za preuzimanje odgovornosti za vlastitu karijeru i osobni razvoj te za upravljanje odnosom između učenja i rada u svim fazama života.

Profesionalno savjetovanje može biti individualno i grupno (radionice), a po potrebi (npr. u svrhu procjene radne sposobnosti) može uključivati psihologijsko testiranje te liječnički pregled specijalista medicine rada. Savjetovanje koje uključuje psihologijsko testiranje i interpretiranje rezultata testova obavlja isključivo psiholog, prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti i Kodeksu etike psihološke djelatnosti propisanom od strane Hrvatske psihološke komore (NN 47/03).

U procesu savjetovanja pomažemo Vam sagledati vlastite mogućnosti u svrhu donošenja odluke o najprimjerenijim osobnim i profesionalnim izborima, ali konačnu odluku o prihvaćanju i provedbi dobivenih savjeta donosite Vi.