Moj izbor

Računalni program profesionalnog usmjeravanja „Moj izbor“ namijenjen je svima koji razmišljaju o odabiru zanimanja, daljnjeg obrazovanja ili o zapošljavanju (učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, nezaposlenim osobama, tražiteljima zaposlenja i dr.).  Program „Moj izbor“ koristi se od 1. siječnja 2007. godine kada je završena izrada prve verzije programa. Najnovija, peta verzija programa, razvijena u okviru projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“, postavljena je na internet te tako lako dostupna krajnjim korisnicima. Program je jednostavan za korištenje i adekvatan za primjenu na svim skupinama korisnika, od 13 godina nadalje.

Računalni program „Moj izbor“ korisnicima pruža mogućnosti:
  1. osvještavanja vlastitih interesa i kompetencijaovaj dio programa obuhvaća interaktivni upitnik interesa i kompetencija koji korisnicima omogućava da nakon odgovaranja na pitanja o svojim preferencijama dobiju povratnu informaciju o zanimanjima koja bi im mogla odgovarati
  2. informiranja o različitim zanimanjima - odnosi se na bazu s  više od 250 opisa zanimanja pri čemu svaki opis sadrži informacije poput detaljnijeg opisa zanimanja, potrebnog obrazovanja za obavljanje pojedinog zanimanja, opisa poslova te znanja, vještina i osobina poželjnih u nekom zanimanju kao i uvjete rada; dodatno se mogu dobiti i informacije o srodnim zanimanjima te mogućnostima zapošljavanja
„Moj izbor“ je sastavni dio web portala e-Usmjeravanje te je dostupan na stranici www.e-usmjeravanje.hr.