Savjetovanje o razvoju karijere


Tradicionalno viđenje karijere predstavlja se i kao “model ljestava”. Odnosi se na postupno hijerarhijsko napredovanje u profesiji ili unutar tvrtke u kojoj je pojedinac zaposlen.

Međutim, u sadašnjici je poslova “za cijeli život” sve manje. Suvremeno poimanje karijere jest da ona predstavlja putovanje kroz život. Početnu točku karijere predstavlja ulazak u obrazovni sustav (predškolsko ili osnovno obrazovanje), a krajnju točku mirovina (premda pojedini ljudi i nakon umirovljenja ostaju produktivni i nastavljaju zarađivati).

Poslodavci od svojih zaposlenika danas očekuju kontinuirano učenje i usvajanje novih znanja i vještina pri čemu je neophodno prilagođavanje brzim promjenama u okruženju, potpunu posvećenost radu, visoku radnu učinkovitost te vještinu samostalnog upravljanja vlastitom karijerom.

Savjetovanje o razvoju karijere uključuje profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje, odnosno skup stručnih postupaka kojima se pruža pomoć pri odabiru budućeg obrazovanja/zanimanja. Kad su korisnici usluga učenici i studenti, savjetovanje o razvoju karijere provodi se u suradnji s fakultetima i drugim obrazovnim institucijama. Savjetovanje je osobito korisno kod donošenja profesionalnih odluka u slučaju postojanja teškoća u savladavanju odabranog studijskog programa ili prilikom promišljanja o promjeni studijskog programa, posla ili karijere. Poseban naglasak u tom procesu stavlja se na sposobnosti, vještine, interese i motivaciju osobe, kao i na mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u pojedinoj regiji.