Savjetovanje o razvoju karijereTradicionalno viđenje karijere obično se odnosi na progresivni karijerni put u smislu linearnog napredovanja kroz promaknuća u profesiji ili unutar organizacije u kojoj je pojedinac zaposlen. Pri tome, često se spominje termin „penjanje karijernom ili korporativnom ljestvicom“. Početnu točku karijere predstavlja ulazak u obrazovni sustav (predškolsko ili osnovno obrazovanje), a krajnju točku mirovina (premda pojedini ljudi i nakon umirovljenja ostaju produktivni i nastavljaju zarađivati).

Međutim, u sadašnjici je poslova “za cijeli život” sve manje. Suvremeno poimanje karijere jest u tome da karijerni put ne predstavlja isključivo jednoznačno definirane i prethodno isplanirane pojedine faze karijere, već se kao karijerni fokus ističu prilike za stjecanje znanja i vještina kroz višestruke iskustvene prilike. Takva iskustva predstavljaju osnovu suvremenog karijernog portfolia i mogu se odnositi na znanja i vještine stječene kroz rad na novim projektima, rotacijskim zaduženjima za druge radne zadatke te dodatnim usavršavanjima i osposobljavanjima.  

Poslodavci od svojih zaposlenika danas očekuju kontinuirano učenje i usvajanje novih znanja i vještina pri čemu je neophodno prilagođavanje brzim promjenama u okruženju, proaktivna posvećenost radu, visoka radna učinkovitost te vještina samostalnog upravljanja vlastitom karijerom.

Savjetovanje o razvoju karijere uključuje profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje kroz skup stručnih postupaka kojima se pruža pomoć pri odabiru budućeg obrazovanja/zanimanja. Kad su korisnici usluga učenici i studenti, savjetovanje o razvoju karijere provodi se u suradnji s fakultetima i drugim obrazovnim institucijama. Savjetovanje je osobito korisno kod donošenja profesionalnih odluka u slučaju postojanja teškoća u savladavanju odabranog studijskog programa ili prilikom promišljanja o promjeni studijskog programa, posla ili karijere. Poseban naglasak u tom procesu stavlja se na sposobnosti, vještine, interese i motivaciju osobe, kao i na mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u pojedinoj regiji.

Sve informacije o izradi i provedbi cjeloživotnog profesionalnog plana dostupne su zainteresiranim korisnicima kroz besplatne usluge Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK). Više detalja se može pronaći na web portalu www.cisok.hr.