Anketa o profesionalnim namjerama učenika

Anketiranje učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola o njihovim profesionalnim namjerama prvi je korak u procesu profesionalnog usmjeravanja. Temeljem Ankete o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih škola, stručni tim škole i Zavoda definira ciljne skupine kojima su potrebne specifične usluge profesionalnog usmjeravanja.
 
Anketne upitnike popunjavaju učenici i njihovi razrednici, a zbirni rezultati Ankete ukazuju na trendove u profesionalnim namjerama učenika i prosljeđuju se dionicima u području obrazovanja i zapošljavanja na županijskoj i nacionalnoj razini.

Rezultati obrade Ankete pokazali su kako oko 75% učenika završnih razreda osnovnih škola i 60% učenika završnih razreda srednjih škola ima poteškoće prilikom odabira daljnjeg obrazovanja i/ili zapošljavanja te da je oko 65% učenika završnih razreda osnovnih škola i oko 50% učenika završnih razreda srednjih škola iskazalo potrebu za uslugama profesionalnog usmjeravanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje učenicima omogućuje usluge informiranja i savjetovanja o karijeri (individualnog i grupnog) te korištenje različitih usluga samo-informiranja putem brošura, letaka te različitih e-alata (http://e-usmjeravanje.hzz.hr/, http://www.cisok.hr/). Korištenjem e-alata učenici se mogu informirati o različitim  obrazovnim programima, zanimanjima, mogućnostima zapošljavanja te testirati svoje profesionalne interese i kompetencije kao i osobine koje traže poslodavci pomoću interaktivnih upitnika.


Ciljevi provedbe Ankete su:
  1. identificirati učenike koji imaju potrebu za stručnom podrškom u odabiru daljnjeg obrazovanja/zanimanja te razinu usluge koja mu je pritom potrebna – individualno savjetovanje, radionice, samoinformiranje i sl.
  2. utvrditi i analizirati profesionalne namjere učenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u kontekstu obrazovne ponude i zahtjeva tržišta rada
  3. informirati relevantne dionike iz područja obrazovanja i gospodarstva na lokalnim i nacionalnoj razini o profesionalnim namjerama učenika s ciljem utjecanja na donošenje obrazovne politike
U planu je uspostava mogućnosti anketiranja učenika putem e-ankete o profesionalnim namjerama učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Za prijavu u sustav i popunjavanje e-ankete bit će potreban AAIEDU korisnički račun koji je besplatno dostupan svim učenicima i djelatnicima osnovnih i srednjih škola.
 
Također, u izradi je i korisnički priručnik namijenjen učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola te njihovim razrednicima. Ovaj priručnik bit će dostupan na web stranici e-ankete, a sadržavat će sve potrebne informacije o namjeni i korištenju sustava e-anketa.

Dosadašnji rezultati provedbe ankete su sljedeći: