Sudjelovanje Republike Hrvatske u ELGPN mreži

 
Republika Hrvatska punopravna je članica ELGPN mreže od 1. siječnja 2011. godine, kada su potpisani pristupni dokumenti od strane tada nadležnih Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Pri tome su Hrvatski zavod za zapošljavanje imenovali nacionalnim predstavnikom i koordinatorom rada Mreže na razini Republike Hrvatske, a partnerskim institucijama imenovane su Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Republika Hrvatska je u razdoblju 2011.-2012. sudjelovala u radu dvije radne skupine: „Vještine upravljanja karijerom“ i „Mehanizmi suradnje i koordinacije u politici profesionalnog usmjeravanja i razvoju sustava“. Ishodi aktivnosti radnih skupina služe unaprjeđenju sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u području obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti.

U Priručniku sa smjernicama za oblikovanje politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u zemljama članicama Europske Unije, Republika Hrvatska zastupljena je s dva primjera dobre prakse u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja: ˝Partnerski pristup ranoj intervenciji u Hrvatskoj˝ i ˝Partnerski CMS model za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj˝.

Priručnik sa smjernicama,  pregledni članci  te jedinstven europski Pojmovnik stručnih termina u području razvoja politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja prevedeni su na hrvatski jezik, tiskani i distribuirani glavnim dionicima, a cjelokupni trošak podmiren je iz sredstava ELGPN-a.

U lipnju 2011. godine je iz sredstava Projekta organizirana konferencija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj: Novi izazovi i pristupi“.

Članstvo u ELGPN-u značajno je priznanje Hrvatskome zavodu za zapošljavanje i drugim partnerskim institucijama u Republici Hrvatskoj za stručan rad u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te mogućnosti daljnjeg unapređenja sustava sukladno važećim smjernicama Europske Unije u cilju usklađivanja obrazovnih ishoda s potrebama tržišta rada te povećanja zapošljivosti i socijalne uključenosti građana Republike Hrvatske.