Strani državljani

Uvjeti pod kojima strani državljani mogu raditi u Republici Hrvatskoj, kao i postupak izdavanja radne dozvole strancu, utvrđeni su propisima koji uređuju to područje. Stranac može zasnovati radni odnos ili raditi u Republici Hrvatskoj na temelju radne dozvole, ako udovoljava općim i posebnim uvjetima utvrđenima zakonom.

Kako zaposliti stranca?