Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe i učenike u 2013. godini za Područni ured Zadar

Zahtjev za prikupljanje ponuda za liječničke usluge Područni ured Zadar
Troškovnik i Ponudbeni list PU Zadar