PU DUBROVNIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

PU DUBROVNIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe 2013
GRUPA I- Troškovnik i Ponudbeni list GRUPA I POMOĆNI KUHAR PLOČE
GRUPA II - Troškovnik i Ponudbeni list ZAŠTITAR METKOVIĆ
GRUPA III- Troškovnik i Ponudbeni list POMOĆNI KONOBAR KORČULA
GRUPA IV - Troškovnik i Ponudbeni list POMOĆNI SLASTIČAR - KORČULA
GRUPA V -Troškovnik i Ponudbeni list NJEGOVATELJICE - DUBROVNIK
GRUPA VI - Troškovnik i Ponudbeni list DADILJE - DUBROVNIK
GRUPA VII - Troškovnik i Ponudbeni list MONTER SOLARNIH SUSTAVA - DUBROVNIK
GRUPA VIII - Troškovnik i Ponudbeni list POMOĆNI KUHAR - DUBROVNIK
GRUPA IX - Troškovnik i Ponudbeni list VOZAČ „D“ KATEGORIJE - DUBROVNIK
GRUPA X. - Troškovnik i Ponudbeni list BARMEN - KORČULA
GRUPA XI. - Troškovnik i Ponudbeni list KUHAR SPECIJALIST ZA INTERNACIONALNU KUHINJU - KORČULA
GRUPA XII - Troškovnik i Ponudbeni list KUHAR SPECIJALIST ZA CATERING-DUBROVNIK
GRUPA XIII. - Troškovnik i Ponudbeni list BARMEN - DUBROVNIK
GRUPA XIV. - Troškovnik i Ponudbeni list PREKVALIFIKACIJA SLASTIČAR - METKOVIĆ
GRUPA XV. - Troškovnik i Ponudbeni list PREKVALIFIKACIJA KUHAR- METKOVIĆ
GRUPA XVI.- Troškovnik i Ponudbeni list PREKVALIFIKACIJA KONOBAR- DUBROVNIK