PU PULA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

PU PULA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe 2013
Grupa I - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa II - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa III- Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa IV - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa V - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa VI - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa VII - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa VIII - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa IX - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa X - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa XI - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa XII - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa XIII - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa XIV - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa XV - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa XVI - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa XVII - Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa XVIII - Troškovnik i Ponudbeni list