PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - NOVO!

PU KARLOVAC - NOVO - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe 2013
GRUPA I - Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA II - Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA III- Troškovnik i Ponudbeni list


PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe 2013
GRUPA I- Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA II - Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA III- Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA IV - Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA V -Troškovnik i Ponudbeni list

OBJAVA 25.03.2013.