PU SLAVONSKI BROD- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

PU SLAVONSKI BROD - IZMJENA ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - STRUKOVNA IZOBRAZBA
PU SLAVONSKI BROD - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe 2013
Grupa I - Izmijenjeni Troškovnik i Ponudbeni list
Grupa II - Izmijenjeni Troškovnik i Ponudbeni list