PU KRAPINA- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe 2013
GRUPA I- Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA II - Troškovnik i Ponudbeni list


PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe 2013

GRUPA I- Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA II - Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA III- Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA IV - Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA V -Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA VI - Troškovnik i Ponudbeni list
GRUPA VII - Troškovnik i Ponudbeni list