10. sjednica Upravnog vijeća održana 14. siječnja 2013.

 
Dnevni red:
 
  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 19.12.2012. godine.
  2. Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2013. godini iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  3. Plan prihoda i rashoda za 2013. godinu.
  4. Davanje suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma i Ugovora br. 1 o opskrbi prirodnim plinom za Područni ured Zagreb i Središnji ured Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  5. Razno.
 
  2.dn.reda
  Uvjeti Mjere 2013
Provedbena uputa
  3.dn.reda
  Plan prihoda i rashoda
Plan prihoda i rashoda tablica
  4.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje