11. sjednica Upravnog vijeća održana 26. veljače 2013.

 
Dnevni red:
 
 
  1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 14.01.2013. godine
  2. Plan rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
  3. Izvješće Centralne inventurne komisije o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje sa stanjem na dan 31.12. 2012. godine
  4. Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  5. Prijedlog Pravilnika o najmu stanova u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  6. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma br. 344/1-31/12 i prvog pojedinačnog Ugovora za nabavu usluga popravka i održavanja opreme za žičanu telefoniju u sustavu telefonskih centrala Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  7. Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  8. Razno.
        
  2.dn.reda
  Odluka
Plan rada 2013
  3.dn.reda
  Odluka_inventura
Inventura_2012
Odluka-HBOR
Odluka-MF-kamate
Odluka-NN-vise_od_10-god
Odluka-otpis-brisani-mjere
Odluka-otpis-IPK
Odluka-otpis-PBZ
Odluka-otpis-smrt-mjere
Otpis-NN-mali_iznosi
Otpis-NN-smrt.
Karlovac
  4.dn.reda
  Odluka
  5.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje