Priopćenje sa 11. sjednice Upravnog vijeća

 
Priopćenje sa sjednice
Zagreb, 26. veljače 2013. održana je 11. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Plan rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvaća Izvješće Centralne inventurne komisije o provedenom godišnjem popisu imovine i obaveza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prima na znanje Odluku Vlade Republike Hrvatske o posebnom načinu raspolaganja dionicama društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split iz portfelja Republike Hrvatske od 21. veljače 2013. godine te postupa prema istom.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donosi Pravilnik o najmu stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Okvirnog sporazuma sa ponuditeljima PRISTAN D.O.O. iz Zagreba i RETEL d.o.o. iz Zagreba i Ugovora broj 1. s odabranim ponuditeljima PRISTAN d.o.o., iz Zagreba o nabavi usluga popravka i održavanja opreme za žičanu telefoniju u sustavu telefonskih centrala Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstva za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanje za 2011. i 2012. godinu koje su u nadležnosti Hrvatskog zavod za zapošljavanje.