12. sjednica Upravnog vijeća održana 15. ožujka 2013.

Dnevni red:  
  1. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentom složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
  2. Izmjene Pravilnika o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 
 
  1.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  2.dn.reda
  Odluka