13. sjednica Upravnog vijeća održana 10. travnja 2013.

 
Dnevni red:  
  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 26.02.2013. godine i Zapisnika sa 12. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 15.03.2013. godine.
  2. Izvješće o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu.
  3. Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima u razdoblju I-XII 2012. godine.
  4. Podrška samozapošljavanju nezaposlenih osoba.
  5. Izvješće o rezultatima posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u razdoblju I.- XII. 2012. godine.
  6. Razno. 
 
  2.dn.reda
  Odluka
Izvješće o radu HZZ-a za 2012. godinu
  3.dn.reda
  Odluka
Financijsko Izvješće
  4.dn.reda
  Prezentacija-Podrska samozaposljavanju
  5.dn.reda
  Izvješće