Priopćenje sa 13. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

U Zagrebu je 10. travnja 2013. održana 13. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima u 2012. godini.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje prezentaciju Podrška samozapošljavanju nezaposlenih osoba.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje Izvješće o rezultatima posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2012. godini.