35. sjednica Upravnog vijeća održana 23. veljače 2012.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 07.11.2011. i Zapisnika sa 34. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 06.02.2012. godine.
  2. Izvješće Centralne inventurne komisije o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine.
  3. Izjave čelnika tijela ili člana upravnog ili nadzornog tijela.
  4. a) Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu sa v.d. ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđom Ankicom Paun Jarallah
    b) Donošenje Odluke o plaći v.d. ravnateljice
  5. Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja i Nacionalnog programa za Rome/Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma za 2012.
    godinu.
  6. Razno
 
  2.dn.reda
  Odluka_otpis_stana
Izvjesce_Centralne_inventurne_komisije_za_2011.
Odluka_izvjesce_1
Odluka_otpis1
Odluka_otpis2
Odluka_otpis3
Odluka_otpis_HPB
Odluka_otpis_IPK
Odluka_otpis_NN1
Odluka_otpis_NN2
Odluka_otpis_NN3
Odluka_otpis_NN4
Odluka_otpis_PBZ
  3.dn.reda
  Izjave o sukobu interesa
  4.dn.reda - a)
  Odluka_o_plaći.pdf
Odluka - ugovor o radu
  4.dn.reda - b)
  Odluka_o_plaći
Odluka - ugovor o radu
  5.dn.reda
  Provedba_NPPZ_i_ROMI_2012
Odluka-Uvjeti