1. konstituirajuća sjednica Upravnoga vijeća održana 02. svibnja 2012.


Dnevni red:  
 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnoga vijeća.
 2. Izvješće o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu.
 3. Plan rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu.
 4. Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje  I.-XII. 2011. godine
 5. Plan prihoda i rashoda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu.
 6. Izvješće o rezultatima posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u razdoblju I. – XII. 2011. godine.
 7. Izjave članova Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – Sprječavanje sukoba interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).
 8. Sklapanje Okvirnog sporazuma i Ugovora broj 1 za nabavu usluga čišćenja ureda za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, po grupama (17 grupa).
 9. Suglasnost za sklapanje Godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za 2012. godinu temeljem Okvirnog sporazuma br. EJN-2008-004/S.
 10. Suglasnost za sklapanje Ugovora br. 4 o nabavi usluga održavanja poslužiteljske i korisničke računalne opreme Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje temeljem Okvirnog sporazuma broj 344/2-26/09.
 11. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 4 o nabavi usluga održavanja financijsko računovodstvenih modula u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na temelju Okvirnog sporazuma broj 344/2-25/09.
 12. Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 13. Razno  
 
  1.dn.reda
  Odluka.
  2.dn.reda
  Odluka
Izvješće o radu
  3.dn.reda
  Plan rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu
Odluka
  4.dn.reda
  Odluka
Financijsko izvješće
  5.dn.reda
  Odluka
Plan prihoda i rashoda za 2012.
  6.dn.reda
  Privatni posrednici pri zapošljavanju_Godišnje izvješće_2011.
  8.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  9.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  10.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  11.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  12.dn.reda
  Odluka
Izmjene i dopune mjera