3. sjednica Upravnog vijeća održana 14. lipnja 2012.


Dnevni red:
  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 02.05.2012. godine i Zapisnika sa 2. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 05.06.2012. godine.
  2. Donošenje Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  3. Izvješće o provedbi mjera iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prema Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine.
  4. Izvješće o provođenju Nacionalnog programa za Rome za razdoblje 2010. i 2011. godine.
  5. Izvješće o rezultatima Ankete poslodavaca.
  6. Odluka Vlade Republike Hrvatske o vlasničkom restrukturiranju i financijskoj konsolidaciji trgovačkog društva "Pounje Trikotaža" d.d., Hrvatska Kostajnica, u okviru mjera državne potpore prema Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama.
  7. Razno.
  2.dn.reda
   Odluka
  3.dn.reda
   Odluka
  4.dn.reda
  Odluka
Izvješće Romi
  5.dn.reda
  Anketa poslodavaca
  6.dn.reda
  Odluka
Pounje