4. sjednica Upravnog vijeća održana 10. srpnja 2012.


Dnevni red:
  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 14.06.2012. godine.
  2. Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  3. Zahtjev za osnivanjem Ispostave Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Područnoj službi Vinkovci sa sjedištem u Gunji.
  4. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora br. K5-344/1-13/12 o nabavi računalno infrastrukturne opreme za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  5. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog Sporazuma i Ugovora broj 1 o nabavi usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava za rad u "privatnoj mreži" Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  6. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora broj 4 o nabavi usluga za održavanje softvera instaliranog u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  7. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi usluga za razvoj i nadogradnju korisničke programske opreme.
  8. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora br. 344/1-01/12 za nabavu tonera i tinti za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  9. Razno. 
  2.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  3.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  8.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  9.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje