6. sjednica Upravnog vijeća održana 26. rujna 2012.


Dnevni red:  
 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 10.07.2012. godine i Zapisnika sa 5. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 08.08.2012. godine. 
 2. a) Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu sa ravnateljicom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  b) Donošenje Odluke o plaći ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 3. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva s Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje s rokom i načinom čuvanja. 
 4. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora br. 2 za nabavu telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži  temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma broj 344-01/11-01/05.  ODGOĐENO
 5. Dopuna u Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 2011. i 2012. koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 
 6. Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje po Zaključcima sa 4. sjednice  Upravnoga vijeća održane 10.07.2012. godine.
 7. Izvješće o rezultatima posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za razdoblje I-VI. 2012. godine. 
 8. Centar tržišta rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 9. Razno.
 
  2.dn.reda 
  a)
Odluka Ugovor
Odluka plaća
b)
Odluka Ugovor
Odluka plaća
  3.dn.reda
  Odluka Pravilnik
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
Poseban popis i vrsta gradiva s rokovima čuvanja
  5.dn.reda
  Odluka
Prijedlog dopune kriterija SO
  6.dn.reda
  Izvješće
  7.dn.reda
  Privatni posrednici pri zapošljavanju_Izvješće I -VI 2012
  8.dn.reda
  Centar tržišta rada HZZ-a