7. sjednica Upravnog vijeća održana 31. listopada 2012.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 26.09.2012. godine.
  2. Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 2011. i 2012. koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  3. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora br. 2 za nabavu telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži  temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma broj 344-01/11-01/05.
  4. Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  5. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
  6. Izvješće o  imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  7. Evaluacija računalnog programa profesionalnog usmjeravanja Moj izbor.
  8. Izvješće o Aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Europskoj mreži politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (ELGPN).
  9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu.
  10. Razno.    
 
  2.dn.reda
  Odluka Mjere
Prijedlog dopune kriterija SOR UV
Prijedlog dopune kriterija UV samozaposljavanje
  3.dn.reda
  Odluka Metronet
Obrazloženje Metronet
  4.dn.reda
  Odluka Pravilnika o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Obrazloženje Pravilnika o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  5.dn.reda
  Odluka Pravilnika o unutarnjem ustroju
Obrazloženje Pravilnik,o unutarnjem ustrojstvu
  6.dn.reda
  Odluka Čemernica
Izvjesće_o_imovini_HZZ-a_listopad_2012_godine
  7.dn.reda
  Evaluacija računalnog programa profesionalnog usmjeravanja Moj izbor
  8.dn.reda
  Izvješće o Aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Europskoj mreži politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (ELGPN).
  9.dn.reda
  Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu.