9. sjednica Upravnog vijeća održana 19. prosinca 2012.


Dnevni red:  
 1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 31.10.2012. godine i Zapisnika sa 8. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 22.11.2012. godine. Materijal u prilogu.
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 3. Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 4. Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 5. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma br. 344/2-04/12 i  prvog pojedinačnog Ugovora za nabavu usluga održavanja financijsko računovodstvenih aplikativnih modula u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 6. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora br. 2.  za nabavu telekomunikacijskih usluga (usluge prijenosa podataka, usluge pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopojasnog ADSL pristupa) temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu telekomunikacijskih usluga broj  344/2-14/11.
 7. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora br. 2.  za nabavu usluga mobilne telefonije za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN mreži i nabavu elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži - usluge masovnog slanja SMS poruka, temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu Telekomunikacijskih usluga - elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži  broj  344-01/11-01/04.
 8. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma i  prvog pojedinačnog Ugovora za nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava  podatkovnih centara i osobnih računala.
 9. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o  financiranju obrazovanja - stručno osposobljavanje za zaštitara/ku s licencom za potrebe Područnog ureda Zagreb.
 10. Strategija nastupa Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube).
 11. Razno.
 
  2.dn.reda
  Odluka sistematizacija
Obrazloženje sistematizacija.
  3.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
  Odluka
Odluka
  5.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  8.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  9.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  10.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje