Priopćenje sa 35. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje


Zagreb, 23. veljače 2012. održana je 35. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izvješće Centralne inventurne komisije o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine.
Hrvatski zavod za zapošljavanje kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) dužan je sukladno članku 13. istog Zakona na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. Slijedom navedenog ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i članovi Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje potpisali su citirane izjave.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o sklapanju Ugovora o radu sa v.d. ravnateljicom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđom Ankicom Paun Jarallah te je donijelo   Odluku o plaći v.d. ravnateljice.

Upravno vijeće prihvatilo je Uvjete i načine korištenja sredstva za provođenje mjera koje su u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja i nacionalnog programa za Rome/Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma za 2012. Godinu.