Priopćenje sa 1. konstituirajuća sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje


Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 05.04.2012. godine (NN, br. 49/12 od 27.04.2012.) imenovani su novi članovi Upravnog vijeća stoga je 03. svibnja 2012. održana 01. konstituirajuća sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, Središnjoj službi, Radnička cesta 1, IV. kat.

Sjednica je započela izborom predsjednice Upravnog vijeća gđom Tanjom Dalić iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća gđom Anny Brusić iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Nakon toga Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanju u 2011. godini.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Plan rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje usvojilo je Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima u razdoblju od I.-XII.2011. godine.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Plan prihoda i rashoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje Izvješće o rezultatima posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u razdoblju od I. – XII. 2011. godine.

Članovi Upravnog vijeća potpisali su Izjavu - Sprječavanje sukoba interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost v.d. ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Okvirnih sporazuma i Ugovora broj 1 za nabavu usluga čišćenja ureda za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, po grupama (17 grupa).

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost v.d. ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje godišnjeg Ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za 2012. godinu temeljem Okvirnog sporazuma br. EJN-2008-004/S.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost v.d. ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje godišnjeg Ugovora br. 4 o nabavi usluga održavanja poslužiteljske i korisničke računalne opreme Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje temeljem Okvirnog sporazuma broj 344/2-26/09.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost v.d. ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora broj 4 o nabavi usluga održavanja financijsko računovodstvenih modula u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na temelju Okvirnog sporazuma broj 344/2-25/09.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.