Priopćenje sa 14. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

U Zagrebu je 25. travnja 2013. održana 14. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora o nabavi tonera i tinti za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Okvirnog sporazuma broj 344/1-12/13 i Ugovora br. 1 o nabavi motornog benzina i dizel goriva.