Priopćenje sa 6. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Zagreb, 26. rujna 2012. održana je 6. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku kojom se sklapa Ugovor o radu sa ravnateljicom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđom Ankicom Paun Jarallah i Odluku o plaći ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izmjene i dopune u Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po zaključcima od 4. sjednice Upravnog vijeća održane 10.07.2012. godine.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje Izvješće o rezultatima posredovanja izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje  I.-VI.2012. godine.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje informaciju o završetku projekta „Centar tržišta rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje“.