Priopćenje sa 7. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Zagreb, 31. listopada 2012. održana je 7. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izmjene i dopune u Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora br. 2 za nabavu telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s ponuditeljem Metronet Telekomunikacije d.d.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentom složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup nekretnine u donjoj Čemernici te je primilo na znanje Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za listopad 2012. godine.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje informaciju o evaluaciji programa profesionalnog usmjeravanja Moj izbor.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje Izvješće o aktivnostima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Europskoj mreži politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (ELGNP).

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu.