Priopćenje sa 9. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Zagreb, 19. prosinaca 2012. održana je 9. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentom složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na temelju Izvješća o imovini u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup nekretnine u Donjoj Čemernici.  Također donose i Odluku o pokretanju postupka radi ispražnjena i predaje nekretnine u posjed u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koju čini proizvodno-skladišni prostor i hale u Ozlju, Slapno 10.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Okvirnog sporazuma br. 344/2-04/12 i prvog pojedinačnog Ugovora za nabavu usluga održavanja financijsko računovodstvenih aplikativnih modula u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora br. 2. za nabavu telekomunikacijskih usluga (usluge prijenosa podataka, usluge pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopojasnog ADSL pristupa) temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu telekomunikacijskih usluga broj 344/2-14/11.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora br. 2. za nabavu usluga mobilne telefonije za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN mreži i nabavu elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži - usluge masovnog slanja SMS poruka, temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu Telekomunikacijskih usluga - elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži broj 344-01/11-01/04.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Okvirnog sporazuma i prvog pojedinačnog Ugovora za nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora o financiranju obrazovanja - stručno osposobljavanje za zaštitara/ku s licencom za potrebe Područnog ureda Zagreb.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvaća Strategiju nastupa Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube).